Newyddion

 • Sut i brynu cot law

  Sut i brynu cot law 1. Ffabrig Yn gyffredinol mae 4 math o ddeunydd cot law, pob un â'i fanteision a'i anfanteision ei hun, y gellir eu prynu yn unol â'r amodau gwirioneddol. Rhowch sylw i wahaniaethu a yw ffabrig y cot law yn ddeunydd wedi'i ailgylchu. Mae gan y deunydd wedi'i ailgylchu ryfedd ...
  Darllen mwy
 • Sut i gynnal a chadw'r cot law

  Sut i gynnal a chadw'r cot law 1. Côt law Tâp Os yw'ch cot law yn gôt law rwber, dylech roi'r dillad ail-law mewn man oer ac awyredig yn syth ar ôl ei ddefnyddio, a sychu'r cot law. Os oes baw ar eich cot law, gallwch chi roi'ch cot law ar fwrdd gwastad, a phrysgwydd yn ysgafn gyda ...
  Darllen mwy
 • Beth ddylech chi roi sylw iddo wrth brynu cotiau glaw plant?

  Rydyn ni bob amser yn cario ymbarél wrth deithio. Gall yr ymbarél nid yn unig gysgodi, ond hefyd atal glaw. Hawdd i'w gario yw un o'r eitemau hanfodol ar gyfer ein teithio, ond weithiau nid yw mor gyfleus i blant ddal ymbarél. Mae'n angenrheidiol i blant wisgo cot law ar gyfer plentyn ...
  Darllen mwy